Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy

Kolorowy pasek

Klauzula ogólna

Klauzula informacyjna ogólna

1.       Stosownie do zapisów art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) (RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 10, 06-121 Pokrzywnica , tel.: 23 691 87 15

2.       Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod@pokrzywnica.pl lub korespondencyjnie na adres ADO.

3.       Administrator przetwarza Państwa dane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym..

4.       Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw i rozporządzeń oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Administratora, zawartych umów oraz zgód wyrażonych przez osobę której dane są przetwarzane.

5.       Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, o którym mowa powyżej.

6.       Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów (rejestrów) administracji publicznej.

7.       W szczególnych sytuacjach Administrator Danych może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – m.in. ZUS, US, PFRON, GOPS/MOPS) lub umowy powierzenia danych do przetwarzania z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

8.       Dane osobowe przetwarzane przez Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została zebrana lub do wycofania zgody.

9.       Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

·         dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

·         żądania ich sprostowania,

·         usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

10.    Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 10, 06-121 Pokrzywnica lub drogą elektroniczną przedszkole@pokrzywnica.pl.

11.    Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12.    Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy. Organem właściwym dla wniesienia skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

13.    W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe u Administratora Danych, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędne do realizacji umowy lub jest dobrowolne.

14.    Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

15.    Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych z wyjątkiem przypadków przekazywania danych na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

16.    O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora Danych prowadzącą przetwarzanie.

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Pieńkos
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Pieńkos
Data wprowadzenia:2018-07-06 14:22:39
Opublikował:Magdalena Pieńkos
Data publikacji:2018-07-06 14:23:09
Ostatnia zmiana:2018-12-03 11:59:53
Ilość wyświetleń:302
Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 10, 06-121 Pokrzywnica
Tel: 23 691 87 15
e-mail: przedszkole@pokrzywnica.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij